ثبت نام
کدملی *
  • کدملی مندرج باید کدملی زبان آموز باشد.
  • در وارد کردن کدملی دقت شود. (در مراجعات بعدی جهت مشاهده وضعیت تحصیلی و مالی به آن نیاز دارید.)
  • تنها 15 دقیقه زمان برای ثبت نام دارید.
  • تصویر خود را در ابعاد کمتر از 200*200 با حجم کمتر از 250 کیلوبایت آماده نمایید.
  • پس از شروع ثبت نام از خروج از مرورگر اجتناب نمایید.
  • تنها در صورتیکه به مرحله نهایی برسید، اطلاعات شما در سامانه ثبت گردیده است.