با ما در ارتباط باشید

درصورتیکه پیشنهاد، انتقاد یا سوالی در رابطه با موسسه، امکانات، دوره های آموزشی و نحوه مدیریت سیستم آموزشی دارید، از طرق زیر قادر خواهید بود تا با ما در ارتباط باشید


contacthome

ایران، تهران

حکیمیه، بلوار ساحل، بلوار فجر

77335454 (021)

از 7 صبح تا 9 شب (جمعه تعطیل)

moh@asf

هر سوالی هر زمانی

گذرواژه از هشت رقم کمتر نباشد.
گذرواژه از هشت رقم کمتر نباشد.
گذرواژه از هشت رقم کمتر نباشد.
گذرواژه از هشت رقم کمتر نباشد.
گذرواژه از هشت رقم کمتر نباشد.